15. SIMPOZIJ HDMI MEDICINSKA INFORMATIKA 2021

Ispis

Simpozij MEDICINSKA INFORMATIKA 2021 (MI2021) petnaesto je okupljanje stručnjaka iz područja medicinske informatike u organizaciji Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Namijenjen je širokom krugu stručnjaka u području zdravstvene zaštite i informatike: liječnicima, medicinskim sestrama, rukovoditeljima i svim stručnjacima iz područja zdravstva i zdravstvenog osiguranja, zdravstvenim planerima i administratorima, te istraživačima i nastavnicima u području medicinske informatike.

MEDICINSKA INFORMATIKA 2021 mjesto je okupljanja i razmjene informacija svih sudionika u razvoju zdravstvene zaštite promicanjem i korištenjem postupaka informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 

Simpozij se održava 25. i 26. studenoga 2021. u Rijeci. Rad Simpozija odvijat će se kroz pozvana predavanja, izlaganja autora i radionice, a zaprimljeni radovi, cjeloviti ili sažeci, objavit će se u Zborniku Simpozija. Organizacija Simpozija zbog epidemiološke situacije planirana je u virtualnom prostoru u online obliku. O detaljima organizacije svi prijavljeni sudionici bit će pravovremeno obaviješteni.

 

GLAVNA TEMA SIMPOZIJA

Informacijski sustavi u kriznim stanjima – iskustva pandemije COVID-19

 

TEME

 1. Informacijski sustavi u zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i upravljanju u zdravstvu
 2. Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti
 3. Uporaba interneta u medicini
 4. Norme i normizacija u medicinskoj informatici
 5. Sustavi potpore odlučivanju u zdravstvu
 6. Sigurnost i zaštita podataka
 7. Arhiviranje podataka u zdravstvu
 8. Kodeksi i klasifikacije
 9. Programska potpora, baze podataka i alati za aplikacije
 10. Informatika u stomatologiji
 11. Informatika u sestrinstvu
 12. Informatika u farmaciji i medicinskoj biokemiji
 13. Edukacija u medicinskoj informatici
 14. Obrada slika i signala
 15. Telemedicina
 16. Informacijska i komunikacijska tehnologija u zdravstvenom turizmu

 

VAŽNI DATUMI

Prijava sudjelovanja ODMAH
Slanje radova (sažetaka) PRODUŽUJE SE!    do 22. rujna 2021.
Obavijest o prihvaćanju rada             do 1. listopada 2021.
Konačni program Simpozija 30. listopada 2021.
Održavanje Simpozija 25. i 26. studenoga 2021.

KOTIZACIJA

Članovi HDMI             450 kn
Studenti (uz potvrdu)  250 kn
Ne-članovi HDMI        600 kn
Uplate kotizacije vrše se na račun agencije partnera u organizaciji Conventus Credo d.o.o.
Broj računa (IBAN):    HR5324840081103726602
Model:                        HR99
Opis plaćanja:            HDMI - Ime i prezime osobe za koju se plaća kotizacija

 

UPUTE ZA AUTORE 

Autori mogu prijaviti rad u obliku strukturiranog sažetka ili u punom tekstu.
Svi prijavljeni radovi podliježu recenziji. Prihvaćeni radovi bit će tiskani u Zborniku Simpozija "MEDICINSKA INFORMATIKA 2021" u cijelosti u onom obliku u kojem su prijavljeni.
Obavijest o prihvaćanju rada bit će poslana autoru navedenom kao autor za prepisku najkasnije do 1. listopada 2021.
 
Predložak za prijavu rada u obliku sažetka: mi2021psazetak.doc.
 
Predložak za prijavu rada u punom tekstu: mi2021prad.doc.
 
Upute za ispunjavanje predložaka za prijavu rada (Upute za autore): mi2021upute.docmi2021iosupute.doc.
 
 
PRIJAVA

Prijave za sudjelovanje i radovi šalju se elektroničkom poštom na adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upute za autore na mrežnoj poveznici: www.hdmi.hr

Skup je bodovan prema pravilnicima

Hrvatske liječničke komore i

Hrvatske komore medicinskih sestara

 
PARTNER U ORGANIZACIJI
logo conventurs credo 
 

Detaljnije u drugoj obavijesti

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans