MEDICINSKA INFORMATIKA 2019, 14. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku

Ispis
Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI) svoj je 14. simpozij Medicinska informatika 2019 organiziralo u Zagrebu. Simpozij je održan 28. i 29. studenoga 2019. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Zahvaljujući pomoći Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, rad simpozija Medicinska informatika 2019 u cijelosti se odvijao u prostorima veleučilišta na lokaciji Ksaver 196a.
 
mlinarska za mi2019 
 
U radu simpozija Medicinska informatika 2019. sudjelovalo je pedeset stručnjaka iz područja informatike i zdravstvene zaštite, a također i studenti iz tih područja. U dva dana trajanja simpozija su održana izlaganja 21 rada, a cjelokupni simpozij odvijao se u četiri sekcije: Sigurnost i zaštita podataka, Elektronički zdravstveni zapis na početku i kraju života; Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti i Edukacija za biomedicinsku i zdravstvenu informatiku.
Svi radovi sakupljeni su i objavljeni u zborniku Medicinska informatika 2019 (urednici: Vesna Ilakovac i Marijan Erceg).
Kao uvod u okrugli stol s temom "Edukacija za biomedicinsku i zdravstvenu informatiku – jesu li prepoznate potrebe u Hrvatskoj?", prof. dr. sc. John Mantas održao je sveobuhvatno pozivno predavanje "Education in Biomedical and Health Informatics: A European Perspective" u kojemu je dao pregled programa edukacije iz područja biomedicinske i zdravstvene informatike u zemljama članicama EFMI s posebnim osvrtom na nedostatak istih u Hrvatskoj.
Rad okruglog stola moderirao je dr. sc. Marijan Erceg, a kao panelisti sudjelovali su prof. dr. sc. John Mantas, prof. dr. sc. Jadranka Božikov, prof. dr. sc. Lidija Bilić Zule, prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, doc. dr. sc. Kristina Fišter i dr. sc. Snježana Čukljek, prof. vš. Sudionici okruglog stola istaknuli su postojeća iskustva Hrvatske u području edukacije za biomedicinsku i zdravstvenu informatiku. Istaknuto je kako je Hrvatska među prvim zemljama Europe pokrenula poslijediplomski studij iz zdravstvenih informacijskih sustava pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je bio uspješan, ali je prestao s radom. Istaknut je i projekt MEDINFO kroz koji je razvijen kurikulum interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija medicinske informatike te definirani kvalifikacijski standardi za zanimanje specijalist medicinske informatike. Cilj projekta bio je pokretanje novog specijalističkog poslijediplomskog studija koji do sada nije ostvaren. Prikazani su i rezultati istraživanja stavova i mišljenja nastavnika koji sudjeluju u dodiplomskoj nastavi iz medicinske informatike na medicinskim fakultetima i zdravstvenim veleučilištima u kojima je istaknuto nezadovoljstvo nedovoljnim prepoznavanjem važnosti predmeta, njegovo smještanje na rane godine studija i nedovoljan broj sati. Sudionici okruglog stola suglasili su se da potrebe za edukacijom iz biomedicinske i zdravstvene informatike nisu dovoljno prepoznate u Hrvatskoj te da je potrebno nastaviti s naporima u osvještavanju ovog problema i poticanju pokretanja novih studijskih programa na svim razinama edukacije.
Prvi dan simpozija završio je sa svečanosti „Obilježavanja 30. godina od osnivanja HDMI“. U svojim izlaganjima osnivač i počasni predsjednik HDMI prof. dr. sc. Gjuro Deželić, prof. dr. sc. Josipa Kern, prof. dr. sc. Vesna Ilakovac i dr. sc. Marijan Erceg govorili su o radu i postignućima društva u proteklih 30 godina. Povodom 30 godina društva najavljeno je objavljivanje kronike društva s opisom aktivnosti od 1989. do 2019. godine u Biltenu HDMI.
Drugi dan simpozija započeo je sekcijom"Sigurnost i zaštita podataka"u sklopu koje je prikazan jedan od tri pristigla rada. U nastavku je održana sekcija „Elektronički zdravstveni zapis na početku i kraju života“ u sklopu koje je prikazano 7 radova koji su govorili o iskustvima projekta e-Novorođenče i potrebi uspostave projekta e-Potvrda o smrti.
U sklopu sekcije simpozija "Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti“ održano je sedam izlaganja u kojima je prikazana njihova primjena u različitim djelatnostima zdravstvene zaštite. Radni dio simpozija završio je sekcijom „Edukacija u biomedicinskoj i zdravstvenoj informatici“ u sklopu koje je prikazano 3 rada.
 
 
PROGRAM MI2019,
 
Zdravstveno veleučilište Zagreb, (dv.403), Ksaver 196a
Četvrtak, 28. studenog 2019.
14:00 - 14:45
Registracija
Otvaranje MI 2019
14:45 - 15:00
Marijan ERCEG, Organizacijskiodbor MI2019
Vesna ILAKOVAC, Programskiodbor MI2019
Pozivno predavanje
15:00 - 15:45
John MANTAS, EFMI WG Education
Education in Biomedical and Health Informatics: A European Perspective
Okrugli stol
15:45 - 17:15
John MANTAS, Jadranka BOŽIKOV, Vesna ILAKOVAC, Kristina FIŠTER, Snježana ČUKLJEK
Edukacija za biomedicinsku i zdravstvenu informatiku – jesu li prepoznate potrebe u Hrvatskoj?
Moderator: Marijan ERCEG
17:15 - 17:45
STANKA
Svečanost
17:45 - 19:00
Gjuro DEŽELIĆ, Josipa KERN, Vesna ILAKOVAC, Marijan ERCEG
Obilježavanje 30. godina od osnivanja HDMI
19:00 - 21:00
DOMJENAK I DRUŽENJE
Petak, 29. studenog 2019.
Sigurnost i zaštita podataka
Predsjedavajuća: Mira HERCIGONJA-SZEKERES
8:30 - 8:45
Krešimir ŠOLIĆ, Tena VELKI, Patrik PUCER, Boštjan ŽVANUT
Translation and validation of the BCISQ onto Slovenian language
- preliminary results
8:45 - 9:00
Hrvoje BELANI, Mario RAJN, Kristian SALETOVIĆ
Upravljanje kibernetičkom sigurnošću ključnih usluga u zdravstvenom sektoru
9:00 - 9:15
Krešimir ŠOLIĆ, Patrik PUCER, Igor FOSIĆ, Boštjan ŽVANUT
Rizično ponašanje među djelatnicima I studentima zdravstvenog fakulteta
Elektronički zdravstveni zapis na početku i na kraju života
Predsjedavajuća: Josipa KERN
9:15 - 9:30
Leda LEPRI
9:30 - 9:45
Ivan CEROVEČKI, Željka DRAUŠNIK
9:45 - 10:00
Grozdana STOLNIK, Tatjana RADIĆ
10:00 - 10:15
Pero IVANKO, Marijan ERCEG
10:15 - 10:30
Ana MILER KNEŽEVIĆ, Davor PLAŽANIN
Izmjene i nadopune MKB-10 i primjena u mortalitetnoj statistici
10:30 - 10:45
Leda LEPRI
Sustav e-PrijavaSmrti; pripreme za kompleksnu e-uslugu koja omogućava prijavu smrti putem jednog upravnog mjesta, virtualnog i realnog; analiza procesa
10:45 - 11:00
Marijan ERCEG
11:00 - 11:30
STANKA
Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti
Predsjedavajuća: Kristina FIŠTER
11:30 - 11:45
Dražen MILKOVIĆ, Anita ŠIMIĆ, Ivan MARETIĆ
11:45 - 12:00
Željka DRAUŠNIK, Tomislav BENJAK
12:00 - 12:15
Mario IVANUŠA
12:15 - 12:30
Ivan KRAJNOVIĆ, Rikardo PROTRKA
12:30 - 12:45
Verica KRALJ, Domina VUSIO, Marijan ERCEG
12:45 - 13:00
Anita STRUŠKI
IT rješenja u poboljšanju komunikacije između dionika primarne zdravstvene zaštite
13:00 - 13:15
Pero HRABAČ, Mario VUKŠIĆ, Miloš JUDAŠ, Ivica KOSTOVIĆ, Danko RELIĆ, Željka KRSNIK
Manipulacija slikama visoke rezolucije u sklopu projekta digitalizacije Zagrebačke neuroembriološke zbirke
Edukacija u biomedicinskoj i zdravstvenoj informatici
Predsjedavajuća: Kristina KRALIK
13:15 - 13:30
Mario SOMEK, Mira HERCIGONJA-SZEKERES
13:30 - 13:45
Jelena DIMNJAKOVIĆ, Marija ŠVAJDA, Tamara POLJIČANIN, Ivan PRISTAŠ Trajna edukacija iz biostatistike i medicinske informatike
13:45 - 14:00
Željka JOHAN KOTUR, Mira HERCIGONJA-SZEKERES
Zatvaranje MI2019
14:00 - 14:15
Marijan ERCEG, Organizacijski odbor MI2019
Vesna ILAKOVAC, Programski odbor MI2019
14:15 - 16:00
RUČAK
HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans