MEDICINSKA INFORMATIKA 2021, 15. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku

Ispis

Izvješće

15. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku

„MEDICINSKA INFORMATIKA 2021“

 

Doc.dr.sc. Marijan Erceg, dr.med.

Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI) svoj je 15. simpozij Medicinska informatika 2021 organiziralo u organizaciji članova HDMI iz Rijeke. Simpozij je održan 25. i 26. studenoga 2021. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Zbog pandemije COVID-19 MI2021 održan je u virtualnom okruženju putem platforme ZOOM.

U radu simpozija Medicinska informatika 2021. sudjelovalo je pedeset stručnjaka iz područja informatike i zdravstvene zaštite, a također i studenti iz tih područja. U dva dana trajanja simpozija prezentirano je 25 radova i održana 1 panel sekcija.

Cjelokupni simpozij odvijao se u četiri sekcije: Informacijski sustavi u kriznim stanjima, Edukacija u biomedicinskoj i zdravstvenoj informatici, Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti i Sekundarna uporaba podataka.

Svi radovi sakupljeni su i objavljeni u zborniku Medicinska informatika 2021 (urednici: Lidija Bilić Zulle, Marijan Erceg). Zbornik i prezentacije pojedinih izlaganja dostupni su na www.hdmi.hr.

Kao uvod u sekciju " Informacijski sustavi u kriznim stanjima – iskustva pandemije COVID 19?", uvodno predavanje održao je dr.sc. Tomislav Benjak. U sklopu sekcije prezentirano je osam radova koji su opisali razne informacijske sustave koji su razvijeni i korišteni tijekom pandemije COVID-19. Na kraju sekcije održan je i okrugli stol na kojem su stručnjaci razmjenili svoja iskustva u radu s informacijskim sustavima koje su koristili tijekom pandemije COVID-19. Rad okruglog stola moderirao je doc. dr. sc. Marijan Erceg, a kao panelisti su sudjelovali dr.sc. Tomislav Benjak, dipl.ing Hrvoje Belani, prof.dr.sc. Branko Kolarić, prof.dr.sc. Ozren Polašek, prof. dr.sc. Kristina Fišter i prof. dr.sc. Mario Ivanuša. Istaknuta je važnost informacijskih sustava u osiguranju informacija potrebnih za donošenje odluka tijekom pandemije te pohvaljena brza uspostava informacijskog sustava koji je uspješno odgovorio na postavljene zahtjeve. Predloženo je stečena iskustva primjeniti u daljnjoj dogradnji postojećih javnozdravstvenih informacijskih sustava.

Drugi dan simpozija započeo je sekcijom posvećenom „Edukacija u biomedicinskoj I zdravstvenoj informatici“ u sklopu koje je prikazano pet radova. U sklopu sekcije simpozija "Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti“ održano je deset izlaganja u kojima je prikazana njihova primjena u različitim djelatnostima zdravstvene zaštite.

Radni dio simpozija završio je panel sekcijom posvećenoj „Sekundarnoj uporabi podataka“ u kojoj su okupljeni stručnjaci govorili o kvaliteta zdravstvenih podataka, što ona znači i kako se prevodi u kvalitetu zdravstvenog sustava. 

PROGRAM MI2021, Rijeka, ZOOM platforma

Četvrtak, 25. studenog 2021.

13:30 - 14:00

Registracija

Otvaranje MI 2021

14:00 - 14:15

Lidija BILIĆ ZULLE, Organizacijski odbor MI2021

Marijan ERCEG, Programski odbor MI2021

Pozivno predavanje

14:15 - 14:45

Tomislav BENJAK

Izazovi u razvoju sustava praćenja epidemioloških parametara za praćenje COVID 19 pandemije u RH

Informacijski sustavi u kriznim stanjima

Predsjedavajući: Marijan Erceg

14:45 - 15:00

Hrvoje BELANI, Jelena CURAĆ, Ivan PRISTAŠ

EU digitalne COVID potvrde – od ideje do primjene

15:00 - 15:15

Ozren POLAŠEK

Prediktivni modeli za COVID: tanka granica između uspjeha i neuspjeha

15:15 - 15:30

Branko KOLARIĆ, Zoran ŠEGIĆ

Andrija – digitalni asistent u borbi protiv COVID-19

15:30 - 15:45

Ivan CEROVEČKI, Danijela FUŠTIN

Korištenje informatičkih alata za izračun reprodukcijskih brojeva infekcija

15:45 - 16:00

STANKA

16:00 - 16:15

Hrvoje BELANI, Igor SUŠIĆ, Tomislav BENJAK

Mobilne aplikacije za obavještavanje o izloženosti COVID-19

16:15 - 16:30

Mario IVANUŠA

Informacijske i komunikacijske tehnologije u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti: iskustva stečena tijekom pandemije COVID-19

16:30 - 16:45

Nataša ANTOLJAK, Marijan ERCEG

Značaj digitalizacije podataka prijave uzroka smrti za unapređenje kvalitete epidemiološkog nadzora

16:45 - 17:00

Marijan ERCEG, Nataša ANTOLJAK, Ivana BRKIĆ BILOŠ

Usporedba broja umrlih od COVID-19 u 2020. godini prikupljenih iz različitih informacijskih sustava

Okrugli stol

17:00 - 18:00

Tomislav BENJAK, Hrvoje BELANI, Branko KOLARIĆ, Ozren POLAŠEK, Kristina FIŠTER, Dobrica RONČEVIĆ, Mario IVANUŠA

Informacijski sustavi u kriznim stanjima – iskustva pandemije COVID 19?

Moderator: Marijan ERCEG

 

Petak, 26. studenog 2021.

Edukacija u biomedicinskoj i zdravstvenoj informatici

Predsjedavajuća: Kristina FIŠTER

9:00 - 9:15

Sara BELČIĆ, Maja MRAK, Martina MAVRINAC

Samoprocjena digitalne pismenosti studenata medicine u Rijeci prije i uslijed Covid-19 pandemije

9:15 - 9:30

Danko RELIĆ, Marko MARELIĆ, Joško VISKIĆ, Lovela MACHALA POPLAŠEN, Kristijan SEDAK, Pero HRABAČ, Tea VUKUŠIĆ RUKAVINA

E-profesionalizam u djelatnika Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

9:30 - 9:45

Martina GALEKOVIĆ

Upotreba digitalnih tehnologija u edukacijskoj rehabilitaciji

9:45 - 10:00

Mario SOMEK

Aktivnosti studenata u primjeni obrazovnih mrežnih tehnologija

10:00 - 10:15

Iva ĆOSIĆ, Mira HERCIGONJA-SZEKERES

Biomedicinsko inženjerstvo – kako i zašto u zdravstvu

10:15 - 10:30

STANKA

Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti

Predsjedavajuća: Lidija BILIĆ-ZULLE

10:30 - 10:45

Kristina FIŠTER

Valjanost istraživanja učinaka umjetne inteligencije u medicini i zdravstvu

10:45 - 11:00

Karmen LONČAREK, Dragan LOVROVIĆ, Dajana CARTI

Bolnička putovnica za osobe s nevidljivim invaliditetom

11:00 - 11:15

Maja BANADINOVIĆ, Iva LUKAČEVIĆ LOVRENČIĆ, Dorja VOČANEC, Karmen LONČAREK

Uloga suvremenih informacijskih tehnologija u procesima integracije skrbi

11:15 - 11:30

Vesna ŠUPAK SMOLČIĆ, Lidija BILIĆ-ZULLE

Implementacija laboratorijskih standarda za automatiziranu procjenu laboratorijskih nalaza u laboratorijskom informacijskom sustavu - autovalidacija

11:30 - 11:45

Jelena DIMNJAKOVIĆ, Tamara POLJIČANIN

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću (CroDiab)

11:45 - 12:00

STANKA

Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti

Predsjedavajuća: Maja GLIGORA MARKOVIĆ

12:00 - 12:15

Vesna ŠUPAK SMOLČIĆ, Lidija BILIĆ-ZULLE

Procjena klinički značajne promjene dva uzastopna mjerenja kalija u krvi pretraživanjem baze laboratorijskog informacijskog sustava

12:15 - 12:30

Željka DRAUŠNIK, Danijela FUŠTIN, Ranko STEVANOVIĆ

Prikupljanje javnozdravstvenih podatka iz djelatnosti obiteljske (opće) medicine – usporedba podataka iz dvaju izvora

12:30 - 12:45

Paula ŠITA , Ivana CRNKOVIĆ, Ivan BRUMINI

Opinions of Healthcare Workers on the Role of Digitalisation and Technological Innovation in the Domain of Medical Care and the process of Rehabilitation

12:45 - 13:00

Karmen KORDA ORLOVIĆ, Verica KRALJ

Javnozdravstvene kampanje na društvenim mrežama

13:00 - 13:15

Ivan KAPOSTA, Domagoj CABAN

Kibernetički kriminal i njegov utjecaj na zdravstvo

Sekundarna uporaba podataka

Predsjedavajuća: Katarina GVOZDANOVIĆ

13:15 - 13:45

Panel HDMI SEKA Working Group: Željka DRAUŠNIK, Damir IVANKOVIĆ, Karmen LONČAREK, Ozren PESTIĆ

Kvaliteta zdravstvenih podataka – što to znači i kako se prevodi u kvalitetu zdravstvenog sustava?

 

Zatvaranje MI2021

13:45 - 14:00

Lidija BILIĆ-ZULLE, Organizacijski odbor MI2021

Marijan ERCEG, Programski odbor MI2021

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans