Međunarodna konferencija "GoodBrother 2022" (COST CA19121) 28. lipnja u Zagrebu

Ispis

U organizaciji Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) Hrvatskog katoličkog Sveučilišta (HKS), u Zagrebu se 28. lipnja 2022. godine održava "GoodBrother 2022", međunarodna konferencija o tehnologijama prihvatljivim za privatnost i pouzdanim za društvo. Tom prilikom bit će predstavljeno 16 recenziranih radova - proširenih sažetaka o različitim perspektivama privatnosti, povjerenja i automatizacije, s primjenom na sektore poput zdravstva, obrazovanja i sl.

 

Konferencija je organizirana u sklopu COST akcije (CA19121) "Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living", skraćenog naziva GoodBrother, koja ima za cilj osvijestiti etičke, pravne i probleme privatnosti audio i video nadziranja, te predložiti radna rješenja za potpomognuto življenje stvaranjem interdisciplinarne zajednice istraživača i industrijskih partnera iz različitih područja, potičući nova istraživanja i inovacije. Registracija na konferenciju se ne naplaćuje, a osim uživo bit će ju moguće pratiti i virtualno.

 

Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) je znanstveno-istraživačka jedinica Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS) koja se bavi etičkim, društvenim i pravnim implikacijama upotrebe digitalnih tehnologija (poput velikih podataka, umjetne inteligencije itd.) u području zdravstva i zdravstvene skrbi. Digit-HeaL okuplja interdisciplinarnu istraživačku grupu koja pridonosi konstruktivnoj etičkoj refleksiji i društvenoj analizi. Primarni cilj istraživačke grupe je aktivnostima doprinijeti odgovornijoj inovaciji, razvoju i implementaciji digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi.

 

Fotografije lokacije konferencije i lokacije organizatora:

https://goodbrother.eu/wp-content/uploads/2022/01/zgrada.jpg

https://goodbrother.eu/wp-content/uploads/2022/01/HKS-venue.jpg

14. konferencija digitalne medicine FUTURE IS NOW

Ispis
logo 
 
U organizaciji tvrtke HIT konferencija, 12.04.2022. u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu održat će se 14. Konferencija digitalne medicine FUTURE IS NOW. 
 
Konferencija će se baviti temama područja eZdravstva fokusirana na projekte u digitalizaciji medicine koje donose opipljivu korist za pacijenta. Fokus će biti i na najveće javnozdravstvene probleme te uzroke smrtnosti u Hrvatskoj i svijetu, a to su onkologija i kardiologija. 
 
14. izdanje konferencije održat će se pretežito fizički s mogućnošću praćenja online za sve koji ne mogu fizički prisustvovati konferenciji. 
 
Konferencija FUTURE IS NOW održava se u Zagrebu sedmu godinu za redom, a cilj je okupiti lidere razvojnih procesa iz područja digitalne medicine iz regije i Europe. 
 
Na konferenciji će sudjelovati svi dionici tog procesa kao što su farmaceutske i IT tvrtke, državna i lokalna administracija, liječnici, osiguravatelji, startup tvrtke te male i srednje tvrtke koje se bave zdravstvom. 
 
Konferencija FUTURE IS NOW održava se na godišnjoj razini u Zagrebu, Pragu, Bratislavi, Budimpešti i Beogradu. 
 
Prošlogodišnju konferenciju pratilo je preko više od 260 sudionika, a internacionalni dio programa pratila je publika iz Mađarske, Češke, Slovačke, Srbije, Slovenije, Finske, Čile, Bugarske i UAE čime je potvrđeno da je FUTURE IS NOW vodeća platforma za razmjene informacija u digitalizaciji zdravstva. 
 
Program konferencije dostupan je na - https://www.hit-konferencija.hr 
 

Osnovana Radna skupina za informacijsku i kibernetičku sigurnost (IKS)

Ispis
Na sjednici Izvršnog odbora HDMI-a održanoj 25. svibnja 2021. godine donesena je formalna odluka o osnivanju Radne skupine za informacijsku i kibernetičku sigurnost (IKS).
 
Ustanove u zdravstvu Republike Hrvatske trebaju imati uspostavljene mjere informacijske i kibernetičke sigurnosti kako bi prikladno osigurale povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost svojih podataka i resursa, kao i mrežnih i informacijskih sustava u kibernetičkom prostoru. Misija Radne skupine IKS je podizanje spremnosti ustanova i drugih dionika u zdravstvu RH u područjima informacijske i kibernetičke sigurnosti, uz osnaživanje kompetencija zdravstvenog osoblja, prenošenje znanja i iskustava te osvješćivanje donositelja odluka o važnosti informacijske i kibernetičke sigurnosti.
 
Članovi Radne skupine IKS su motivirani stručnjaci s komplementarnim znanjima iz različitih područja djelovanja koji imaju duboko razumijevanje ili iskustvo u područjima informacijske i kibernetičke sigurnosti u zdravstvu, čime se bave u stručne ili znanstvene svrhe, kao i razvojem ili upravljanjem informacijskom i kibernetičkom sigurnošću u okviru Zdravstvene informacijske infrastrukture RH.
 
Kroz aktivnosti Radne skupine IKS će se poticati izrada smjernica, preporuka i prijedloga politika, pospješivanje edukacije stručnog osoblja u zdravstvenim ustanovama o primjeni mjera informacijske i kibernetičke sigurnosti i poslovnoj higijeni vezanoj uz rad sa zdravstvenim podacima i informacijama te informacijskim sustavima i aplikacijama e-zdravstva, osvješćivanje donositelja odluka u zdravstvu o potrebnim financijskim ulaganjima za podizanje razine sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava te pospješivanje međusektorske suradnje kao i suradnje s nadležnim i stručnim tijelima s ciljem razmjene znanja i iskustava te poticanja kontinuirane suradnje s dionicima u zdravstvenom sustavu.

Zdravstveni podaci: članice EU i GDPR GDPR: Opća uredba o zaštiti podataka

Ispis

Europska komisija je kroz svoju Službu SANTE izradila procjenu pravila država članica EU-a (opću i po svakoj državi pojedinačno) o zdravstvenim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Rezultati su na ovoj poveznici.

FAIR4Health projekt: konačno izvješće

Ispis

FAIR4Health je europski projekt kojim su definirani FAIR principi. Primjenom tih principa podaci istraživanja postali bi dostupni, interoperabilni i višekratno korišteni. Odgovornim pristupom podaci o istraživanju i zdravstvenoj zaštiti (temeljeni na digitalnim zdravstvenim evidencijama) moći će se dijelit i ponovno koristiti u sigurnom, kontroliranom ekosustavu, u skladu sa zakonskim propisima i etičkim okvirom https://www.fair4health.eu/. Dokument je na ovoj poveznici.

„Better Future of Healthy Ageing 2020“ (BFHA 2020) Zagreb 6.-7. travnja 2020.

Ispis
Medicinski fakultet u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju „Better Future of Healthy Ageing 2020“ (BFHA 2020).
Tematski BFHA 2020 konferencija doprinosi realizaciji prva dva strateška cilja predsjedanja RH Vijećem Europske unije – Europa koja raste ujednačeno, uključivo i održivo te Europa koja povezuje.
Cilj konferencije je potaknuti istraživanje, provedbu i povećati inovacije za upravljanje zdravljem i dobrobiti starenja stanovništva. Jedan od ciljeva konferencije je pokazat utjecaj pametnih tehnologija na ekosustave prilagođene starijim osobama poticanjem rasprave o povećanju inovacija i rješenja za okoliš prilagođen starijoj dobi. Konferencija će se održati od 6.-7.4.2020., a registracija je moguća na webu: https://bfha2020.hr/registration 

11. Konferencija digitalne medicine "Budućnost je sada"

Ispis
slika 1
U Zagrebu, 13.03.2020. održat će se 11. Konferencija digitalne medicine „Budućnost je sada“ u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu.
 
Cilj konferencije je okupiti lidere razvojnih procesa iz područja digitalne medicine iz regije i Europe. Na konferenciji će sudjelovati svi sudionici tog procesa kao što su farmaceutske i IT tvrtke, državna i lokalna administracija, liječnici, osiguravatelji, startup tvrtke te male i srednje tvrtke koje se bave zdravstvom.
 
Konferencija će se baviti temama kao što su mjerenje učinaka terapije, e-zdravstvo i implementacija Integriranog zdravstvenog informacijskog sistema u Republici Hrvatskoj, osjetljivim pitanjem dostupnosti i korištenja osobnih podataka naročito na primjeru dijabetesa i raka kao najvećih javnozdravstvenih problema. Također će se osvrnuti i na primjenu nove EU regulative vezano za medicinske proizvode (MDR) i ostalih najnovijih dosega u digitalizaciji te novim tehnologijama koje su primjenjive u medicini.
 
slika 2
 
Konferencija „Budućnost je sada“ održava se 11.put, a do sada je održana u Zagrebu, Pragu, Bratislavi i Beogradu.
 
Više detalja provjerite na službenoj stranici konferencije i u kratkom video pozivu na konferenciju - https://www.youtube.com/watch?v=goWx2OrKLms.

Osnovana Radna grupa za sekundarnu uporabu biomedicinskih i zdravstvenih podataka (SEKA)

Ispis
Na sjednici Izvršnog odbora HDMI-a održanoj 28. siječnja 2020. godine potvrđeno je osnivanje Radne grupe za sekundarnu uporabu biomedicinskih i zdravstvenih podataka (SEKA).
 
Sekundarnom uporabom biomedicinskih i zdravstvenih podataka smatra se korištenje podataka nastalih i prikupljenih u postupku pružanja zdravstvene zaštite i izravne skrbi o pacijentu u svrhu poboljšanja sigurnosti i ishoda liječenja, mjerenja i kontrole kvalitete skrbi, upravljanja poslovanjem i optimizacije resursa, zdravlja populacije, donošenja odluka na svim razinama zdravstvenoga sustava te istraživanja i razvoja. Misija radne grupe je pridonijeti boljem razumijevanju te jačanju sekundarne uporabe biomedicinskih i zdravstvenih podataka u RH.
 
Članovi radne grupe su stručnjaci s praktičnim znanjem i iskustvom u korištenju medicinskih podataka. Kroz rad grupe poticat će se svi segmenti sekundarne upotrebe podataka uključujući katalogiziranje postojećih izvora medicinskih informacija u RH, prikupljanje ilustrativnih slučajeva sekundarnog korištenja medicinskih podataka, lobiranje za definiranje pravila za pristup podacima, rad na metodološkim izazovima u analizi i validaciji podataka, jačanje interoperabilnosti, sudjelovanje u unaprjeđenju regulatornog okvira te edukaciju i jačanje svjesnosti pacijenata i građana o mogućnostima i važnosti sekundarne uporabe biomedicinskih i zdravstvenih podataka.

'Talinska deklaracija' važan poticaj državama za ulaganje u modernizaciju javnog sektora

Ispis
Sve države članice Europske unije i države EFTA-e potpisale su 6. listopada 2017. 'Deklaraciju o e-upravljanju' u Talinu. Deklaracija je potpisana tijekom Ministarskog sastanka koji je održan u okviru Ministarske konferencije o e-upravljanju. Ovim se označava nova politička obveza na razini EU o značajnim prioritetima za osiguranje kvalitetnih digitalnih javnih usluga usmjerenih na korisnike i neprekidnih prekograničnih javnih usluga za tvrtke.
 
Svojim potpisom 'Deklaracije o e-upravljanju' države članice su potvrdile svoju posvećenost napretku u povezivanju svojih javnih e-usluga i primjeni uredbe eIDAS-a i samo-jednom principu koji podrazumijeva osiguranje potrebnih informacija na mjestu njihova nastanka i daljnje korištenje u procesima u kojima je informacija potrebna. Navedeni princip osigurava razvoj učinkovite i sigurne digitalne javne usluge koja građanima i tvrtkama olakšava život.
 
'Talinska deklaracija' daje važan poticaj državama članicama i Komisiji da, zajedno i pojedinačno, nastave ulagati u ubrzavanje modernizacije javnog sektora.
 
U dodatku Deklaracije, ministri zaduženi za politiku i koordinaciju digitalnih javnih usluga u zemljama prepoznaju potrebe i očekivanja građana i tvrtki tijekom interakcije s javnom upravom. Obvezuju se dizajniranju i pružanju svojih usluga, vodeći se načelima orijentiranosti na korisnike (poput digitalne interakcije, smanjenja administrativnog opterećenja, digitalne isporuke javnih usluga, angažmana građana, pravnih sredstava i mehanizama za pritužbe).
 
Primjenom principa deklaracije osigurala bi se lakša razmjena informacija između različitih resora uključivo i zdravstvenog.
 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ispis

U sustavu e-savjetovanja dostupno je Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti tijekom kojega je HDMI dao nekoliko prijedloga i komentara o kojima smo prethodno pisali (https://www.hdmi.hr/index.php/dokumenti/hdmi-vijesti/156-zavrseno-e-savjetovanje-o-nacrtu-prijedloga-zakona-o-zdravstvenoj-zastiti).

HDMI je dao prijedlog izmjene članak 28. koji definira zdravstvenu djelatnost kao  djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba i koju po stručno-medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije obavljaju zdravstveni radnici pri pružanju zdravstvene zaštite, pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom. Iznimno od prethodnog stavka  ovoga članka, zdravstvenu djelatnost na području promicanja zdravlja, prevencije bolesti te zaštite mentalnoga zdravlja mogu obavljati i nezdravstveni radnici.  Na znanje je primljen  prijedlog HDMI kojim se u članku 28. stavku 2. predlaže iza riječi ".....promicanja zdravlja," dodati tekst "medicinske informatike".    

Na znanje je primljen prijedlog kojim se u članku 155. u stavku 2 iza teksta "Zdravstvenim radnicima smatraju se i logopedi, medicinski tehnolozi, biotehnolozi i biomedicinski inženjeri, biolozi u zdravstvu, klinički psiholozi, medicinski fizičari, fonetičari," predlaže dodati tekst "medicinski informatičari".

Na znanje je primljen i prijedlog kojim se u članku 20 predlaže iza ".....dobre kliničke prakse," dodati tekst "informacijsko-komunikacijskih sustava" . Informacijsko-komunikacijski sustavi omogućavaju funkcionalnu integraciju i suradnju zdravstvenih ustanova, podržavaju unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i omogućavaju njenu evaluaciju.

Među odbijenim prijedlozima je onaj o zadržavanju djelatnosti medicinske informatike među djelatnostima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pod obrazloženjem da informatika nije zdravstvena djelatnost.

Cjelokupno Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7214

Obrada osobnih podataka u statističke svrhe i pravo pristupa osobnim podacima

Ispis

Sukladno članku 33. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) u okviru obrade osobnih podataka u svrhu proizvodnje službene statistike u skladu s posebnim propisima iz područja službene statistike, tijela koja proizvode službenu statistiku nisu dužna osigurati ispitanicima pravo pristupa osobnim podacima, pravo na ispravak osobnih podataka, pravo na ograničenje obrade osobnih podataka niti pravo na prigovor na obradu osobnih podataka, i to radi osiguravanja uvjeta nužnih za ostvarivanje svrhe službene statistike u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih svrha te kada su takva odstupanja od prava prijeko potrebna za postizanje tih svrha.

Tijela nadležna za proizvodnju službene statistike dužna su primjenjivati tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka prikupljenih za potrebe službene statistike. Voditelji obrade osobnih podataka prilikom prijenosa osobnih podataka tijelima nadležnima za službenu statistiku nisu dužni obavještavati ispitanike o prijenosu osobnih podataka u statističke svrhe. Obrada osobnih podataka u statističke svrhe smatra se podudarnom svrsi za koju su podaci prikupljeni, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere. Osobni podaci obrađeni u statističke svrhe ne smiju omogućiti identifikaciju osobe na koju se podaci odnose.

 

Više na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans