FAIR4Health projekt: konačno izvješće

Ispis

FAIR4Health je europski projekt kojim su definirani FAIR principi. Primjenom tih principa podaci istraživanja postali bi dostupni, interoperabilni i višekratno korišteni. Odgovornim pristupom podaci o istraživanju i zdravstvenoj zaštiti (temeljeni na digitalnim zdravstvenim evidencijama) moći će se dijelit i ponovno koristiti u sigurnom, kontroliranom ekosustavu, u skladu sa zakonskim propisima i etičkim okvirom https://www.fair4health.eu/. Dokument je na ovoj poveznici.

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans