Obavijesti o nadolazećim događanjima

Ispis

Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI)  u suradnji s Europskim društvom za medicinsku informatiku (EFMI) organizira međunarodnu konferenciju Special Topic Conference (STC) posvećenu informacijskim sustavima za potporu odlučivanju te edukaciji koja će se održati od 14. do 16. listopada 2018. godine u Zagrebu. Više informacija.

Europski kongres medicinske informatike MIE 2018 održat će se u Gothenburgu, Švedska od 24. do 26. travnja 2018. godine. Geslo kongresa je „Stvaranje kontinenata znanja u oceanima podataka: Budućnost u zajedničkom kreiranju zdravlja“. Više informacija.

Microsoft IT pro Community Varaždin nastavlja s radom

Ispis

U organizaciji Odjela za informatiku Opće bolnice Varaždin, u okviru redovitog predavanja grupe za informatiku Microsoft IT Pro Community Varaždin, dana 13. veljače 2018. godine izlaganja na temu GDPR ili EU uredba 2016/679 za zaštitu osobnih podataka: kako započeti proces usklađenosti poslovanja sa GDPR-om i alati za nadzor usklađenosti DB(Data Base) sa GDPR-om održali su Ivica Metlikovec i Mladen Kuzminski.

EU projekti istraživanja i inovacija u području primjene IKT u podršci zdravlja, blagostanja i zdravog starenja

Ispis

Europska komisija objavila je pregled odobrenih projekata u području primjene IKT u podršci zdravlju, blagostanju i starenju. Brojni projekti podijeljeni su u nekoliko skupina, od onih koji podržavaju inovacije u zdravstvenoj skrbi do onih koji podržavaju aktivno i zdravo starenje. Više informacija.

Priopćenje AZOP-a vezano uz upite i zahtjeve za postupak certifikacije službenika

Ispis

Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila je priopćenje vezano uz upite i zahtjeve za postupak certifikacije službenika u svjetlu nove europske regulative, konkretno, u kontekstu provođenja seminara odnosno edukacija u kojima se između ostaloga cjelokupnoj javnosti nude certifikati, međunarodne licence i slično. U svom priopćenju AZOP je utvrdio kako Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) ne propisuje obvezu stjecanja/dodjeljivanja certifikata za obavljanje poslova, obveza i zadaća Službenika za zaštitu osobnih podataka (Odjeljak 4. Opće uredbe). Također, poslovi, zadaće kao i kriteriji za imenovanje Službenika za zaštitu osobnih podataka jasno su definirani odredbama Opće uredbe, pri čemu se ističe kako je ulaganje u usavršavanje službenika te jačanje i nadogradnju njihovih stručnih znanja itekako potrebno, no kao nadležno tijelo AZOP apelira na cjelokupnu javnost kako je pozivanje pojedinih poslovnih subjekata koji pružaju uslugu stjecanja međunarodnih certifikata, licenci, uvjerenja i slično, u suprotnosti s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Više informacija.

Održana konferencija „Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR: izazov i prilika"

Ispis

U sklopu obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka dana 9. veljače 2018. godine u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma održana je konferencija „Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR: izazov i prilika". Na konferenciji je sudjelovalo više od 1100 sudionika. Konferenciju je organizirala Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, Ravnateljstvom policije Ministarstva unutarnjih poslova, Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom zajednicom županija i Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj i Nezavisnim hrvatskim sindikatom. Više informacija.

Prijedlog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka dostupan za savjetovanje

Ispis

Dana 21. veljače 2018. godine objavljen je prijedlog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te je dostupan za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Više informacija.

Predavanja o stanju informatičkog sustava Opće bolnice Varaždin

Ispis

Sara i Dražen Pomper održavaju niz predavanja pod naslovom Što rade informatičari u zdravstvenom prostoru Republike Hrvatske - uspjesi i strategija, ili improvizacija?.  Osim informatičke sigurnosti, temi koja je trenutno izrazito aktualna za sve poslovne sustave koji se temelje na informatičkim tehnologijama, na predavanju obrađuju sve važnije aktualne procese koji nas danas okupiraju u zdravstvu. No koji to informatički podržani poslovni procesi danas nisu ne samo važni već ponekad i presudni? Informatika je ubikvitarna, postala je odlučujući čimbenik koji vodi temeljnu djelatnost kroz četvrtu industrijsku revoluciju. Sadržaj predavanja obuhvaća dvije cjeline: analizu poslova i procesa koje obavljaju informatičari u zdravstvenim ustanovama te moj odgovor na pitanje što oni čine, znaju i mogu da bi poslovni sustavi u zdravstvu neprestano bili na raspolaganju pacijentima i njihovim „mentorima“ .

Zapošljavanje mladih istraživača uz osposobljavanje za razvoj računalnih programa za istraživanje raka

Ispis

Međunarodna inovativna edukacijska mreža CONTRA zapošljava 15 mladih istraživača koje će se osposobiti u području razvoja računalnih programa za potrebe analize novih eksperimentalnih podataka uključujući jednostanične genomske podatake u istraživanju raka. Mladi istraživači imaju mogućnost raditi u vrhunskim organizacijama unutar konzorcija: The Royal institute of Technology, Stockholm; The University of Cambridge; ETH Zurich; University of Warsaw; University of Vigo; King’s College London i the Francis Crick Institute (KCL/Crick); Institute for Research in Biomedicine (IRB), University of Barcelona i The Institute of Cancer Research, London. Rok za prijavu je 15. veljače 2018. Više informacija

Časopis Medix objavio je prvi članak u seriji o medicinskoj informatici

Ispis

U novome broju časopisa Medix objavljen je članak pod naslovom Dobar informatički sustav u zdravstvu i njegove ključne karakteristike autora Dražena i Sare Pomper. Ovo je tek prvi u nizu članaka o stanju informatike u zdravstvenom okruženju gdje će se otvarati i raspravljati najaktualnije medicinskoinformatičke teme. Više informacija

Nove mogućnosti za traženje partnera za projektne prijave u okviru Obzora 2020

Ispis

Europska komisija je predstavila novi alat za prijavitelje projekata koji traže partnere u okviru Obzora 2020. Portal za prijavitelje sada omogućuje traženje partnera u okviru pojedinih tema poziva, koje su trenutačno otvorene ili koje tek predstoje. Na taj način nastoji se olakšati traženje partnera, posebice za organizacije koje po prvi puta sudjeluju u prijavama projekata. Više informacija

Objavljeni zaključci okruglog stola E-zdravlje: zaštita pojedinca s obzirom na obradu osobnih podataka - Učinak i utjecaj EU Uredbe 2016/679

Ispis

Na stranicama Akademije medicinskih znanosti Hrvatske objavljeni su zaključci okruglog stola o zaštiti pojedinca s obzirom na obradu osobnih podataka. U raspravi je istaknuto kako je Uredba 2016/679 obvezujuća i ima opću i neposrednu primjenu. Istaknuta je potreba pravnog prijevoda termina iz Uredbe za potrebe nacionalnog zakonodavstva (voditelj obrade osobnih podataka prema voditelj zbirke osobnih podataka; nastan prema prebivalište, boravište; privola prema informirani pristanak i sl.) te potreba za usvajanjem jasnih i međunarodno prihvaćenih termina poput elektronički zdravstveni zapis umjesto e-karton. Više informacija

Više članaka ...

  1. Arhiva HDMI Vijesti
HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans