Deklaracija o e-zdravlju

Ispis
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske objavljuje „Deklaraciju o e-zdravlju“ sa ciljem senzibiliziranja svih dionika (pacijenti, zdravstveni djelatnici, ustanove, tijela državne uprave, dobavljači) u korištenju velikih potencijala informacijsko-komunikacijske tehnologije i rješenja za unapređenje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Deklaracija skreće pozornost na infrastrukturna područja, kao što su: obrazovanje, regulativa i normizacija, profesionalnost medicinske i zdravstvene informatike kao struke, obveza ustanova, tijela državne uprave i dobavljača. Osim odgovora na pitanje „što?“, Deklaracija odgovara i na najvažnije pitanje - „kako?“. Umjesto postojeće „atomiziranosti“ i nepovezanosti projekata i rješenja, Deklaracijom se predlaže ostvarenje zajedničkog koncepta informatizacije u zdravstvu i za zdravlje putem uspostavljanja središnjeg tijela na državnoj razini (agencija, ured, zavod) u kojem će biti koncentrirana ekspertiza, odlučivanje i financiranje zdravstveno-informatičkih projekata na državnoj razini. Spomenuto središnje tijelo treba funkcionirati na načelima profesionalnosti, nezavisnosti i transparentnosti. Svrha prijedloga koji se nudi Deklaracijom je u unapređenju upravljanja informatizacijom zdravstvenog sustava , čime bi se izbjegla zatvorenost unutar ustanova, omogućilo pribavljanje i svrhovito korištenje raspoloživih financijskih sredstava i stručnjaka, te ostvarila nužna suradnja, što bi rezultate u informatičkoj potpori zdravstvenom sustavu približilo optimumu.
 
Cjeloviti tekst Deklaracije nalazi se ovdje.

Objavljene smjernice za elektronički zdravstveni zapis

Ispis

U rujanskom broju časopisa Acta medica Croatica objavljene su smjernice Odbora za e-zdravlje Akademije medicinskih znanosti Hrvatske namijenjene unaprjeđenju elektroničkoga zdravstvenog zapisa. Članak je u punom tekstu besplatno dostupan na portalu Hrčak. Više informacija.

IMIA preporuke o edukaciji

Ispis

Godine 2011. objavljene su revidirane preporuke IMIA-e o edukaciji iz biomedicinske i zdravstvene informatike (BMHI). Svrha navedenih preporuka je pomoć u kreiranju edukacija, tečajeva, te razvoja i unaprijeđenja obrazovnih aktivnosti iz medicinske informatike.

Poseban cilj revidiranih preporuka o edukaciji iz biomedicinske i zdravstve informatike je stvaranje ujednačenih obrazovnih kriterija u raznim zemljama koje daju inicijativu za razvoj medicinske informatike.

Obrazovne potrebe klasificirane su u tri dimenzije za: 1. profesionalce u zdravstvu, 2. stručnjake za medicinsku informatiku, 3. stupnjeve napredovanja u usavršavanju u struci.

Više o dokumentu ovdje.

IMIA-in etički kodeks za medicinske odnosno zdravstvene informatičare - profesionalce u medicinskoj odnosno zdravstvenoj informatici

Ispis

Etički kodeks za medicinske i zdravstvene informatičare (MZI) mora biti jasan, nedvojben i lako primjenjiv u praksi. Štoviše, s obzirom na to da je informatičko područje u konstantnoj mijeni, kodeks mora biti fleksibilan kako bi se prilagodio nadolazećim promjenama bez žrtvovanja primjenjivosti temeljnih principa. Zato je neprimjereno da se etički kodeks za MZI-e bavi specifičnostima svake pojedine situacije koja se može dogoditi. To bi kodeks učinilo previše uskim, previše rigidnim i zavisnim o postojećem statusu u informatici. Umjesto toga kodeks se mora usredotočiti na etičke pozicije MZI-a kao stručnjaka, i na odnos između MZI-a i drugih strana s kojima su u međuodnosu tijekom svog  profesionalnog rada. Te «druge strane» uključuju (ali nisu ograničene samo na) bolesnike, zdravstveno osoblje, administrativno osoblje, zdravstvene institucije kao i osiguravajuća društva i vladine agencije, itd.

Cjelovit tekst nalazi se ovdje.

Načela i smjernice zaštite osobnih podataka

Ispis

Dokument: "Načela i smjernice zaštite osobnih podataka" je nastao kao rezultat rada Radne grupe za zaštitu podataka unutar HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINSKU INFORMATIKU. Njegove smjernice predstavljaju konkretne operativne korake, koje bi izvođači zdravstvene djelatnosti mogli rabiti tijekom svojega rada. To znači, da područje zaštite osobnih podataka unutar zdravstvenog informacijskog sustava (ZIS) u Republici Hrvatskoj ne bi više bilo prepušteno vlastitoj volonterskoj inicijativi. Svi parametri ovoga dokumenta su dinamične kategorije, što znači, da svaki izvođač može prilagoditi dokument svojim potrebama. Međutim, njegova glavna namjena je promjena kulturnih navika u odnosu na uporabu osobnih podataka unutar ZIS-a. Dokument sadrži najnovije materijale na području zaštite osobnih podataka, koji su nastali na tom području unutar Vijeća Europe i Europske Zajednice.

Cjeloviti tekst nalazi se ovdje.

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans