IMIA-in etički kodeks za medicinske odnosno zdravstvene informatičare - profesionalce u medicinskoj odnosno zdravstvenoj informatici

Ispis

Etički kodeks za medicinske i zdravstvene informatičare (MZI) mora biti jasan, nedvojben i lako primjenjiv u praksi. Štoviše, s obzirom na to da je informatičko područje u konstantnoj mijeni, kodeks mora biti fleksibilan kako bi se prilagodio nadolazećim promjenama bez žrtvovanja primjenjivosti temeljnih principa. Zato je neprimjereno da se etički kodeks za MZI-e bavi specifičnostima svake pojedine situacije koja se može dogoditi. To bi kodeks učinilo previše uskim, previše rigidnim i zavisnim o postojećem statusu u informatici. Umjesto toga kodeks se mora usredotočiti na etičke pozicije MZI-a kao stručnjaka, i na odnos između MZI-a i drugih strana s kojima su u međuodnosu tijekom svog  profesionalnog rada. Te «druge strane» uključuju (ali nisu ograničene samo na) bolesnike, zdravstveno osoblje, administrativno osoblje, zdravstvene institucije kao i osiguravajuća društva i vladine agencije, itd.

Cjelovit tekst nalazi se ovdje.

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans