Preporuke Međunarodne asocijacije za medicinsku informatiku (International Medical Informatics Association) o edukaciji iz zdravstvene i medicinske informatike

Ispis

Međunarodna asocijacija za medicinsku informatiku (IMIA) odlučila je dati međunarodne preporuke o edukaciji iz zdravstvene informatike / medicinske informatike. Ove bi preporuke trebale pomoći pri sastavljanju tečajeva*, skupine tečajeva ili kompletnih programa u tom području, a cilj kojih je daljnji razvoj postojećih edukacijskih aktivnosti u raznim zemljama, podrška međunarodne inicijative za edukaciju iz zdravstvene i medicinske informatike (ZMI), posebno međunarodne aktivnosti vezane za edukaciju specijalista iz ZMI-e, i razmjena edukacijskih materijala.
IMIA-ine preporuke se usredotočuju na edukacijske potrebe zdravstvenog osoblja da stekne znanja i vještine u obradi podataka kao i u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Edukacijske su potrebe opisane kao trodimenzionalni okvir. Dimenzije su: (1) zdravstveno osoblje (liječnici, medicinske sestre, specijalisti iz ZMI-e...), (2) tip specijalizacije iz ZMI-e (korisnici informacijske tehnologije, specijalisti iz ZMI-e) i (3) napredovanje u karijeri (fakultetska diploma, magisterij,...). Opseg znanja i vještina je definiran u terminima znanja i praktičnih vještina zdravstvenog osoblja s obzirom na njihovu ulogu (a) kao korisnika informacijske tehnologije (IT) i (b) kao specijalista iz ZMI-e. Preporuke se odnose na tečajeve / skupine tečajeva iz ZMI-e kao dijela edukacijskog programa medicine, sestrinstva, zdravstvenog menedžmenta, stomatologije, farmacije, javnog zdravstva, vođenja zdravstvene dokumentacije i informatike / računarskih znanosti kao i posebnih edukacijskih programa u području ZMI-e (diploma, magisterij, doktorat).

Cjelovit tekst preporuka nalazi se ovdje.