O Društvu

Uvodni tekst

Ispis
Ažurirano Ponedjeljak, 23 Listopad 2017

Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku – HDMI osnovano je 1989. godine., a 1992. godine HDMI postaje član Europske federacije za medicinsku informatiku (European Association for Medical Informatics – EFMI) i Međunarodne asocijacije za medicinsku informatiku (International Medical Informatics Association – IMIA).

Program rada Hrvatskog društva za medicinsku informatiku

Ispis
Ažurirano Nedjelja, 10 Lipanj 2012

Program rada HDMI u svakom razdoblju obuhvaća više tematskih točaka, od kojih su neke trajne naravi (članstvo u HDMI, stručna predavanja, suradnja s drugim organizacijama i udrugama), a druge su promjenljive i ovise o okolnostima razdoblja u kojem i za koje se planiraju i inicijativi samih članova. Tematske točke koje su izuzetno važne za djelovanje HDMI i njegovih članova (kao npr. priznavanje i prepoznavanje medicinske informatike kao struke i grane znanosti) ostaju u programima rada HDMI sve do njihovog izvršenja.

Plan i program aktivnosti HDMI za razdoblje između dviju redovitih godišnjih Skupština HDMI na redovitoj godišnjoj Skupštini predlaže predsjednik HDMI, a usvaja ga Skupština, kao najviše tijelo HDMI.

Kronika HDMI 1989.-2004.

Ispis
Ažurirano Srijeda, 14 Studeni 2012

Deseta godišnjica postojanja Hrvatskog društva za medicinsku informatiku obilježena je prigodnim člankom
njegova predsjednika objavljenim u Biltenu HDMI (1). U tom je članku prikazano kako je došlo do osnivanja HDMI.
Detaljno su opisana desetogodišnja nastojanja u Hrvatskoj koja su prethodila početku djelovanja HDMI i koja su
bila pionirska za cijelu tadašnju jugoslavensku federaciju. Također su prikazani najvažniji događaji u prvom
deceniju postojanja i rada HDMI. U hrvatskoj povijesti bilo je to dijelom i burno razdoblje Domovinskog rata, u
kojem su razdoblju i HDMI i njegovo članstvo dali doprinos u obrani Hrvatske i njenoj afirmaciji u međunarodnim
krugovima, posebno koristeći svoje članstvo u IMIA i EFMI te svoje kontakte s medicinskim informatičarima u
svijetu.
Sada, kad se navršilo 15 godina postojanja HDMI, želimo registrirati glavne događaje u djelovanju i razvoju
HDMI u obliku kronike koja s prije citiranim člankom čini cjelinu. To će omogućiti da se današnje članstvo podsjeti
na sve što je ostvareno u njegovu dosadašnjem radu, a budućim naraštajima hrvatskih medicinskih informatičara
osigurat će se vrelo za upoznavanje povijesti HDMI.


Cjeloviti tekst možete potražiti ovdje.

Kronika HDMI 1989.-2009.

Ispis
Ažurirano Petak, 30 Kolovoz 2013

Izvadak iz predavanja prof. Deželića:

Prošlo je već dvadeset godina otkako je 16. veljače 1989. osnovano Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDM). Dogodilo se to na osnivačkoj skupštini održanoj u prostorijama Škole narodnog zdravlja ,,Andrija Štampar.; Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu". Osnutak HDMI bio je kruna naših decenijskih nastojanja da u Hrvatskoj, kao i drugdje u razvijenoj Europi, osnuje udruga koja će omogućiti stručnjacima različitog profila, koji se bave medicinskom informatikom, društveno okupljanje i suradnju u zemlji te medunarodno povezivanje u europsku i svjetsku asocijaciju za medicinsku  informatiku. U času kad naše društvo obilježava dva decenija svojeg postojanja, dobro je podsjetiti se od kuda smo kenuli i do kuda smo danas stigli. Budući da sam već imao čast o tome govoriti u dva navrata, prilikom obilježavanja 10. i 15. obljetnice HDMI, i o tome napisao opsežnije članke, ponovit ću ovom prilikom skraćene dijelove tih izlaganja, ali i dodati neka novija zapažanja. O mnogim ljudima zaslužnim za prvih dvadeset godina HDMI i ostalim nekim detaljima koji su značajni za njegov razvoj, u ovako kratkom članku na žalost nema dovoljno prostora, pa upućujem čitatelje na obilje podataka u citiranim člancima, i to osobito u ,,Kronici HDMI, 1989.-2004.". U ovom ću se tekstu zadržati na najvažnijim dogadajima i činjenicama, bez pretenzlja na cjelovitost, kako to i priliči mojem sadašnjem statusu u HDMI. 

Cjeloviti tekst nalazi se ovdje.

Statut HDMI 2015

Ispis
Ažurirano Srijeda, 11 Listopad 2017

Statut HDMI možete vidjeti/preuzeti ovdje.

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans