Program rada Hrvatskog društva za medicinsku informatiku

Ispis

Program rada HDMI u svakom razdoblju obuhvaća više tematskih točaka, od kojih su neke trajne naravi (članstvo u HDMI, stručna predavanja, suradnja s drugim organizacijama i udrugama), a druge su promjenljive i ovise o okolnostima razdoblja u kojem i za koje se planiraju i inicijativi samih članova. Tematske točke koje su izuzetno važne za djelovanje HDMI i njegovih članova (kao npr. priznavanje i prepoznavanje medicinske informatike kao struke i grane znanosti) ostaju u programima rada HDMI sve do njihovog izvršenja.

Plan i program aktivnosti HDMI za razdoblje između dviju redovitih godišnjih Skupština HDMI na redovitoj godišnjoj Skupštini predlaže predsjednik HDMI, a usvaja ga Skupština, kao najviše tijelo HDMI.

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans