Objavljeni zaključci okruglog stola E-zdravlje: zaštita pojedinca s obzirom na obradu osobnih podataka - Učinak i utjecaj EU Uredbe 2016/679

Ispis

Na stranicama Akademije medicinskih znanosti Hrvatske objavljeni su zaključci okruglog stola o zaštiti pojedinca s obzirom na obradu osobnih podataka. U raspravi je istaknuto kako je Uredba 2016/679 obvezujuća i ima opću i neposrednu primjenu. Istaknuta je potreba pravnog prijevoda termina iz Uredbe za potrebe nacionalnog zakonodavstva (voditelj obrade osobnih podataka prema voditelj zbirke osobnih podataka; nastan prema prebivalište, boravište; privola prema informirani pristanak i sl.) te potreba za usvajanjem jasnih i međunarodno prihvaćenih termina poput elektronički zdravstveni zapis umjesto e-karton. Više informacija

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans